πήγνυμι

πήγνυμι
ΜΑ
βλ. πηγνύω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πήγνυμι — πήγνῡμι , πήγνυμι Aër. pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πηγνύῃ — πήγνυμι Aër. pres subj mp 2nd sg πήγνυμι Aër. pres subj act 3rd sg πήγνυμι Aër. pres subj mp 2nd sg πήγνυμι Aër. pres ind mp 2nd sg πήγνυμι Aër. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπηγμένα — πήγνυμι Aër. perf part mp neut nom/voc/acc pl πεπηγμένᾱ , πήγνυμι Aër. perf part mp fem nom/voc/acc dual πεπηγμένᾱ , πήγνυμι Aër. perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) πήσσω Aër. perf part mp neut nom/voc/acc pl πεπηγμένᾱ , πήσσω Aër.… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πηγνύω — πήγνυμι Aër. pres subj act 1st sg πήγνυμι Aër. pres subj act 1st sg πήγνυμι Aër. pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πῆξον — πήγνυμι Aër. aor imperat act 2nd sg πήγνυμι Aër. fut part act masc voc sg πήγνυμι Aër. fut part act neut nom/voc/acc sg πήσσω Aër. aor imperat act 2nd sg πήσσω Aër. fut part act masc voc sg πήσσω Aër. fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πήξει — πήγνυμι Aër. aor subj act 3rd sg (epic) πήγνυμι Aër. fut ind mid 2nd sg πήγνυμι Aër. fut ind act 3rd sg πήσσω Aër. aor subj act 3rd sg (epic) πήσσω Aër. fut ind mid 2nd sg πήσσω Aër. fut ind act 3rd sg πή̱ξει , πῆξις fixing fem nom/voc/acc dual… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πήξουσιν — πήγνυμι Aër. aor subj act 3rd pl (epic) πήγνυμι Aër. fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πήγνυμι Aër. fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) πήσσω Aër. aor subj act 3rd pl (epic) πήσσω Aër. fut part act masc/neut dat pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πήξω — πήγνυμι Aër. aor subj act 1st sg πήγνυμι Aër. fut ind act 1st sg πήγνυμι Aër. aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) πήσσω Aër. aor subj act 1st sg πήσσω Aër. fut ind act 1st sg πήσσω Aër. aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πήξῃ — πήγνυμι Aër. aor subj mid 2nd sg πήγνυμι Aër. aor subj act 3rd sg πήγνυμι Aër. fut ind mid 2nd sg πήσσω Aër. aor subj mid 2nd sg πήσσω Aër. aor subj act 3rd sg πήσσω Aër. fut ind mid 2nd sg πή̱ξηι , πῆξις fixing fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παγείῃ — πήγνυμι Aër. aor subj pass 3rd sg (epic) πᾱγείῃ , πήγνυμι Aër. aor subj pass 3rd sg (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”